Αξιολογήσεις για Ακρόπολη της Λίνδου. (Μουσείο) στην Ρόδος (Νότιο Αιγαίο).