Αξιολογήσεις για Πλατεία Αριστοτέλους. (Αρχιτέκτονας) στην Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία).